Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27Консалтинг з МСФЗ та US GAAP

Наші послуги, пов’язані з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ):


Оцінка організації обліку в компанії

Розробка облікової політики для цілей МСФЗ

Підготовка першого пакету звітності за МСФЗ методом трансформації

Модернізація інформаційної системи з метою переходу до часткової автоматизації процесу підготовки звітності за МСФЗ методом трансформації

Регулярна підготовка звітності за МСФЗ, у тому числі комплекту приміток

План дій з впровадження МСФЗ для компанії можливо представити у вигляді послідовного ланцюжку кроків. Пропуск будь-якого з них загрожує тим, що проект може зазнати фіаско.

Для кращого бачення при формуванні замовниками запиту на наші послуги в цій сфері наводимо послідовність цих кроків:

Крок 1. Визначити мету підготовки звітності за МСФЗ і реальні терміни для проведення переходу

Крок 2. Сформувати проектну команду. Як свідчить досвід європейських компаній, частина проблем при першому застосуванні МСФЗ була пов'язана з тим, що багато керівників не змогли в повній мірі оцінити складність і вартість процесу переходу на облік за міжнародними стандартами, його вплив на роботу підрозділів (фінансового блоку, IT-відділу, юридичної служби, казначейства, відділу кадрів, PR та ін.), а також важливість взаємодії з зовнішніми користувачами звітності (інвесторами, аналітиками та ін.)

Крок 3. Оцінити рівень знань членів проектної команди і масштаби залучення зовнішніх консультантів і експертів, в тому числі для навчання персоналу компанії. Як результат визначити бюджет проекту та уточнити терміни

Крок 4.
Визначити облікову політику для МСФЗ і порівняти з діючими політиками по ПСБО, скласти перелік відхилень для обліку при трансформації

Крок 5.
Провести інвентаризацію активів та зобов'язань компанії, при необхідності виконати їх переоцінку для приведення до вимог МСФЗ

Крок 6.
Вивчити вимоги до розкриття інформації в примітках до звітності за МСФЗ, скласти перелік інформації по компанії, яку необхідно буде розкрити, залучити сторонніх експертів для підготовки цих приміток

Крок 7.
Налагодити комунікації між членами проектної команди (форма передачі інформації, терміни, відповідальні особи тощо) розподілити обов'язки і відповідальність з питань підготовки інформації. Ще раз уточнити терміни проекту

Крок 8.
Скласти пробну звітність за один звітний період методом трансформації, виявити і оцінити всі проблемні питання, пропуски і помилки при поданні інформації, прийняти рішення з цих питань

Крок 9.
Скласти перший повний комплект фінансової звітності за МСФЗ компанії методом трансформації

Крок 10.
Скласти рекомендації для цілей автоматизації процесу підготовки звіту МСФЗ для наступних звітних періодів, визначити реальні терміни для модернізації (переналагодження) інформаційної облікової системи

Ящо у підприємства є потреба складати звітність за US GAAP, то послідовність дій буде подібною.


Ціна наших послуг в сфері МСФЗ визначається тільки за результатами попередніх переговорів з замовником, з урахуванням переліку послуг, їх трудомісткості і термінів проведення проекту.