Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27
Аудит фінансової звітності


При виконанні аудиторських перевірок фінансової звітності та інших завдань з надання впевненості аудиторська фірма керується вимогами Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.

Ми здійснюємо:
обов'язковий або ­ініціативний аудит фінансової звітності, підготовленої згідно відповідної концептуальної основи (із застосуванням МСФЗ / US GAAP / П(С)БО тощо)

інші завдання з надання впевненості ‒ наприклад, огляд фінансової звітності за запитом власників, потенційних інвесторів або кредиторів

Ініціативний аудит відрізняється від обов'язкового аудиту. Він виконується за бажанням замовника, а не на вимогу законодавства України. Ми виконуємо ініціативні аудити фінансової звітності та інші завдання з надання впевненості з дотриманням вимог міжнародних стандартів аудиту ‒ ­­­­­­так само як і при виконанні обов’язкових аудиторських перевірок.  ­­­­­­­­­­­

Пропозиція проведення ініціативного аудиту фінансової звітності може виходити від власників або інших зацікавлених сторін ‒ таких як потенційні покупці бізнесу, кредитори, постачальники, керівництво материнської компанії тощо.

В цьому випадку наша головна мета ‒ надати замовнику професійні та правдиві відповіді на питання про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів бізнесу, а також надати оцінку ефективності  системи управління ризиками та організації і підтримки системи внутрішнього контролю з боку управлінського персоналу.

При всьому різномаїтті питань, що виникають, їх можна згрупувати за наступними напрямками:

Фінансовий стан та результати діяльності. Яке фінансове становище підприємства? Які фінансові результати були фактично досягнуті? І, найважливіше: які перспективи компанії в порівнянні з конкурентами ‒ чи може вона приносити прибуток, який можна порівняти з показниками конкурентів?

Ризики. Які ризики загрожують діяльності підприємства (як зовнішні, так і внутрішні) і як мінімізувати їх вплив? Яким є стан систем внутрішнього контролю, бюджетування і управлінського обліку на підприємстві, наскільки вони ефективні і дієві?

Внутрішній контроль. Чи ефективно він функціонує, чи унеможливлює шахрайство з боку управлінського персоналу і втрату через це ресурсів та/або прибутку? 

Наша компанія має 20-річний досвід роботи на аудиторському ринку та професійну команду аудиторів, що мають багаторічний досвід у проведенні аудиту фінансової звітності, підготовленої відповідно до П(С)БО, МСФЗ, US GAAP.

Ми підходимо до всіх питань аудиту з відповідним професійним судженням і професійним скептицизмом і проводимо всі етапи аудиту відповідно до основних принципів і вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Ціна аудиту для вашої компанії може бути визначена тільки після переговорів і прийняття аудиторського завдання з дотриманням усіх вимог стандарту МСА 210 «Узгодження умов завдання з аудиту».