Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27Наша команда

Керівництво АФ "M.T.Д. Аудит" має 15-річний досвід роботи у сфері бухгалтерського і податкового консультування, проведення аудиту для українських та міжнародних компаній.

Наша команда налічує 11 працівників, які мають вищу освіту за фахом, досвід роботи в аудиторській діяльності, мають сертифікати аудитора, а також сертифікати САР, АССА та інш. Вони щорічно проходять курси підвищення кваліфікації,
беруть участь у тренінгах та семінарах з аудиту, бухгалтерського обліку та МСФЗ. 
Також вони є членами Спілки аудиторів України, Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, Ради незалежних бухгалтерів
та аудиторів.
 

Керівництво

БІРЮЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА

Керуючий партнер ТОВ "АФ" М.Т.Д. АУДИТ ", сертифікований аудитор (сертифікат серія А №000932 від 28.03.1996р.).

Закінчила в 1991 р Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, фінансово-економічний факультет, має
освіту рівня бакалавр з економіки (оцінка згідно Credential Evaluation Report від Word Education Services від 11.09.2006)

Має міжнародні професійні сертифікації в сфері фінансового обліку: IAB Accounting&Advanced book-keeping Level 3 (№100/2873/0),
Diploma  ДіпФР ACCA (№1384804 від 01.06.2005р.), підтвердження успішної здачі  кваліфікаційних екзаменів для  отримання ліцензії
СРА США 2009/2010 рр.

В рамках продовження професійної освіти має диплом з післядипломної освіти за фахом менеджер проектів з європейської перспективи
з бюджету ЄС 2014-2020  від Польської вищої школи інформатики і мистецтв м. Лодзь (Диплом від 18.04.2016 р.).
Досвід роботи в державних органах влади на позиції фінансового контролера 6 років та в аудиті більше 15 років.
В 2001 році заснувала власну аудиторську компанію, керуючим партнером якої є по цей час.

Має багаторічний досвід в галузі аудиторських і консультаційних послуг для міжнародних компаній, що працюють в Україні.

Досвід співробітництва з міжнародними аудиторськими компаніями, в  тому числі в якості аудитора компонента під наглядом СPA (США).

В 2008-2010 рр. викладала курс МСФЗ для членів  професійної бухгалтерської організації РНБА (рада незалежних бухгалтерів та аудиторів в Україні).

У 2008-2012 рр. була афілійованим членом CFMA (Асоціація Фінансових Менеджерів Будівельної галузі, США). У 2010 році  отримала право від CFMA на переклад і викладання в Україні окремих навчальних курсів цієї асоціації, а саме:

- Cash Management;
- Risk Management;
- Project Management.

З 2014 року на правах залученого лектора (guest lecturer) викладає окремі модулі з курсу з фінансового менеджменту та аудиту в Міжнародному інституті бізнесу.

E-mail:v.biruchenko@mtdaudit.kiev.ua
 

Співробітники АФ "М.Т.Д. Аудит"

                                             

ВАСИЛЬЄВА ВІТА ГРИГОРІВНА

Сертифікований аудитор (сертифікат №007868 від 12.07.2018), працює у ТОВ "АФ" М.Т.Д. АУДИТ " з 2012 року.
Має Сертифікат CAP (Certified Accounting Practitioner) №0017288 від 15.12.2014р., є членом Федерації бухгалтерів і аудиторів України (ФБАУ).
Володіє знаннями в наступних областях: міжнародних стандартів фінансової звітності, фінансового аналізу, управління грошовими потоками, оптимізації витрат і податкового навантаження.
Має навички управління колективом з 10 осіб, підготовки річного бюджету, автоматизації бюджетного процесу, проходження аудиторських
перевірок, розробки і впровадження внутрішніх процедур.
Закінчила в 2009 р Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю: «Менеджмент організацій». 

E-mail: vita.grikun.mtdaudit@gmail.com 


                                   ЗЕЛЕНЯНСЬКА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

Працює в у  ТОВ "АФ" М.Т.Д. АУДИТ " з 2009 року, сертифікований аудитор (сертифікат № 006485 від 18.12.2008р.), член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів  і аудиторів, Ради незалежних бухгалтерів і аудиторів (РНБА), Громадської спілки «Інститут сертифікованих
професіоналів обліку й аудиту». Має сертифікати за програмою міжнародної сертифікації САР (№0007874 від 15.12.2007р.), DipIFR rus ACCA
(№1814348 від 01.12.2017р).

 Основні напрямки роботи:

- організація і проведення аудиторських перевірок податкового і бухгалтерського обліку підприємств, написання аудиторських  звітів, відновлення бухгалтерського обліку на підприємстві, консультування з питань бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування, підготовка фінансової звітності  за національними і міжнародними стандартами;
- постановка обліку на підприємстві від моменту реєстрації компанії до закінчення останнього зданого замовнику проекту, написання облікової політики, надання консультаційних послуг з обліку і оподаткування.
- проведення «Due Diligence».

Закінчила в 2004 р. Одеський національний університет ім. Мечникова за фахом «Облік і аудит».              

E-mail: o.zelenyanska@gmail.com


АВРАМЕНКО ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА                                      

Фінансовий менеджер, працює в компанії з 2011 року. Має Advanced Diploma in Accounting and Business N 795377482146, виданий в серпні 2012р., АССА, а також Сертифікат учасника тренінгу "Написання проектів. Фонди ЄС".
Два роки працювала у міжнародній благодійній організації United Nations Womens Guild, Austria, Vienna.

Напрямок професійної діяльності: фінансовий менеджемент, управління ефективністю бізнесу, бухгалтерський облік, МСФЗ.

Закінчила Київський Національний Університет харчових технологій за спеціальністю "Економіка промисловості продовольчих товарів" в 1992р.

Email: larisa.avramenko.mtdaudit@gmail.com

 


ДВОРЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАДР ВІКТОРОВИЧ

Технічний директор, к.т.н.  З 2001 року працює в ТОВ "АФ" М.Т.Д.  АУДИТ ".

Напрямок професійної діяльності:  управлінське консультування, розробка та вдосконалення ERP-систем.

Закінчив в 1980 році Національний Київський університет ім.  Т.Г.Шевченка.

Еmail: alexander.dvoretsky@gmail.com