Позвоните нам сейчас и получите аудиторские услуги сегодня!

+38 (044) 500 77 27     
        ТОВ «АФ «М.Т.Д. Аудит» у 2018 році увійшла до мережі Institute of Certified Accounting and Auditing Professionals (ICAAP, “Інститут сертифікованих професіоналів обліку й аудиту”), пріорітетним напрямком роботи якого є практичне впровадження в Україні міжнародних професійних стандартів, насамперед, Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів аудиту.

Аудиторська мережа  – структура, що складається із мережевих аудиторських фірм для забезпечення співробітництва, діяльність якої спрямована на розподіл витрат мережевих аудиторських фірм щодо систем контролю якості, а також забезпечення:

1) спільних політик та процедур з контролю якості (політики та процедури з контролю якості  аудиторських фірм, які розроблені та затверджені Спілкою згідно вимог Закону 2258 та Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги» і є обов’язковими для виконання мережевими аудиторськими фірмами);

2) спільної ділової стратегії (принципи, політики та процедури організації діяльності мережевих аудиторських фірм, зокрема їх систем внутрішнього контролю, розроблених Академією з врахуванням вимог Закону 2258, що забезпечуватиме досягнення членами мережі ІСААР кращої професійної практики та спільних бізнес- цілей та дотримання яких є обов’язковим для мережевих аудиторських фірм);

3) надання послуг під однаковим знаком для товарів та послуг (позначення, за яким аудиторські послуги мережевих фірм відрізняються від послуг інших осіб та право на використання якого мережеві фірми отримують від Академії на умовах та в порядку, визначених внутрішніми регламентами аудиторської мережі ICAAP);

4) спільних професійних ресурсів ( інформаційні, інтелектуальні, технологічні, трудові та інші ресурси, перелік, умови доступу та правила використання яких мережевими аудиторськими фірмами визначаються у внутрішніх регламентах аудиторської мережі ICAAP).

Детальніше