Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27Застосування сучасних інформаційних систем для автоматизації управлінського обліку забезпечує, насамперед, ефективне управління прибутком підприємства, максимальну економію робочого часу, зниження витрат на ведення обліково-аналітичної роботи і найвищої продуктивності праці щодо надання своєчасної, повної і достовірної інформації про господарські операції, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

При запровадженні систем автоматизації управлінського обліку слід враховувати такі умови:

(1) системи автоматизації управлінського обліку за функціональністю мають бути підготовлені до того, що задачі, які вирішуються за їх  допомогою будуть ускладнюватись або можливе збільшення кількості поставлених завдань перед цими системами;

(2) гнучкість систем має бути максимальною, так як в сучасних умовах розвитку ринкового середовища дуже ймовірна  ситуація зміни правил ведення бізнесу в підприємствах.

       Автоматизацію управлінського обліку  потрібно запроваджувати в декілька етапів:

(1) розробка (вибір) методології управлінського обліку  із врахуванням специфіки діяльності суб‘єкта господарювання: розробка класифікації видів діяльності, комплексної моделі підприємства, функціональних моделей технологічних процесів виробництва, визначення способів розподілу витрат за центрами відповідальності, інтеграції системи управлінського обліку із системою бухгалтерського обліку;
(2) власне автоматизація аналітичних процедур управлінського обліку;

(3) створення моделей та регламентів застосування управлінського обліку, а також їх реалізація в автоматизованій системі.


Співробітники ТОВ «АФ «М.Т.Д. аудит» займаються постановкою, налагодженням та автоматизацією управлінського обліку засобами 1С вже понад 10 років.
За цей період фахівці ТОВ «АФ «М.Т.Д. аудит» зрозуміли, що проекти з автоматизації управлінського обліку є доволі складними, тому тісна співпраця і взаєморозуміння між замовником та розробником є критично важливим для успіху всього проекту. Спільна робота дозволяє обом сторонам створити модель майбутньої системи, краще зрозуміти, як вона виглядатиме і працюватиме. Структурований підхід до роботи, тісна взаємодія з клієнтом знижують ризики проекту, забезпечують його виконання в строк, з необхідною якістю і в межах бюджету.