Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27Бухгалтерський аутсорсинг

Ми приймаємо на себе всі або частину функцій з ведення бухгалтерського та / або управлінського обліку на Вашому підприємстві (групі).

Комплекс наших послуг може включати:
Повний цикл організації та ведення бухгалтерського обліку діяльності підприємства згідно нормам українського законодавства і корпоративним вимогам клієнта
Виконання окремих завдань, які вимагають від облікової служби підприємства великих трудовитрат, спеціальних знань і високої кваліфікації
Підготовка фінансової звітності згідно національних П(С)БО або міжнародних стандартів обліку / фінансової звітності або внутрішньокорпоративних стандартів клієнта
Організація і проведення інвентаризації активів підприємства
Відновлення записів бухгалтерського обліку підприємства за певний звітний період
Розрахунок заробітної плати на умовах аутсорсингу
Прийом на себе функцій служби внутрішнього контролю (аудиту) з метою перевірки повноти і якості відображення в обліку господарських операцій підприємства.

При цьому, Ви, як замовник наших послуг отримуєте наступні переваги:
Швидкість - реальні прийнятні для Вас терміни підготовки облікових даних і звітів, що відповідають специфіці роботи Вашого підприємства
Вартість - відповідає обсягу оброблюваних облікових даних нашим персоналом. Немає необхідності оплачувати простої співробітників бухгалтерії, робота яких потрібна тільки в період пікових навантажень або епізодично. В пікові періоди можливо оперативне підключення додаткових ресурсів
Якість - завдяки високої кваліфікації і мотивації нашого персоналу, Ви отримуєте бухгалтерські послуги від кращих представників професії. Знайти такий персонал для вашої компанії буде непросто
Відповідальність - ми приймаємо на себе підпис головного бухгалтера. У разі нарахування з нашої вини штрафних санкцій з боку органів ДФСУ збиток відшкодовується нами клієнту за рахунок страхового поліса, що покриває нашу відповідальність перед клієнтом на суму до 500 тис. грн.

Мінімальна місячна ціна:
 для аутсорсингу за зарплатними проектами від 8 тис. грн.
 для комплексу послуг з ведення бухгалтерського обліку та / або підготовці пакету звітності від 8 тис.грн.

Але, конкретна вартість обслуговування розраховується виходячи з наших погодинних тарифів і фактичних трудовитрат нашого персоналу на виконання робіт.