Зателефонуйте нам зараз та отримайте аудиторські послуги сьогодні!

+38 (044) 500 77 27
Аудит фінансової звітності


Ми приймаємо на себе виконання аудиту фінансової звітності та інших завдань з надання впевненості відповідно до Рішення АПУ від 22.12.2011р. «Про перелік послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми)» з дотриманням вимог міжнародних стандартів аудиту, а саме:
Обов'язковий або ініціативний аудит фінансової звітності, підготовленої згідно відповідної концептуальної основи
(згідно з МСФЗ / US GAAP / П (С) БО і т.д.)

Інші завдання з надання впевненості - наприклад, Огляд фінансової звітності на вимогу власників (акціонерів, покупців, кредиторів і т.д.)

Ініціативний аудит відрізняється від обов'язкового тим, що проводиться за рішенням самого замовника послуг, а не за вимогою регуляторних органів. Ми спеціалізуємося саме на ініціативному аудиті та інших завданнях, не пов'язаних з обов'язковим аудитом. Ініціатива може виходити від власників або інших зацікавлених осіб - таких як потенційні покупці
бізнесу, кредитори, постачальники, менеджмент материнської компанії і т.д.

У цьому випадку головна мета нашої роботи дати професійні та правдиві відповіді замовнику на його питання про стан фінансів і системи управління підприємства.
При всьому різномаїтті виникаючих питань їх можна згрупувати за наступними напрямками:
Фінансовий стан. У якому фінансовому стані знаходиться підприємство, які фінансові результати їм насправді досягнуті і, головне, які у підприємства перспективи на тлі конкурентів, чи може воно приносити норму прибутку порівнянну з конкурентами.
Ризики. Які ризики загрожують його діяльності як зовнішні, так і внутрішні і як мінімізувати їх вплив. В якому стані системи його внутрішнього контролю, бюджетування і управлінського обліку, наскільки вони ефективні і працездатні;
Вибіркова перевірка окремих аспектів діяльності. Перевірка (підтвердження) повноти і достовірності облікових записів по окремих видах активів та операцій. Наприклад, проведення інвентаризації запасів, основних засобів або оборотних активів. Перевірка повноти і коректності класифікації інформації про рух грошових коштів в групі компаній і т.п.

Наша компанія має 15-річний досвід роботи на аудиторському ринку та професійну команду аудиторів, що мають багаторічний досвід у проведенні аудиту фінансової звітності, підготовленої за стандартами ПСБО, МСФЗ, US GAAP.

Ми практикуємо професійне судження і професійний скептицизм в підходах до всіх питань перевірки і виконуємо всі етапи аудиту керуючись вказівками і вимогами міжнародних стандартів аудиту.

Вартість аудиту для Вашої компанії може бути визначена тільки після проведення етапу переговорів із замовником і прийому завдання на аудит з дотриманням всіх вимог стандарту МСА 210 Узгодження умов завдання з аудиту.